IZALCO CS

• EXCELENTNÍ POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA
• NÍZKÉ NÁROKY NA OŠETŘENÍ POROSTU
• VHODNÉ PRO POZDNÍ SETÍ

Osinatá odrůda IZALCO CS dosahuje nadstandardních parametrů potravinářské jakosti zrna. Má stabilní „E“ kvalitu a je určena pro pěstitele a zpracovatele
s vysokými nároky na jakost zrna, zejména na obsah bílkovin. Odrůda IZALCO CS je plastická, velmi dobře si poradí s přísušky, pozdním setím nebo s vyšším
tlakem chorob. Lze ji vést i extenzivní agrotechnikou s jedním fungicidním ošetřením nebo i bez ošetření.

IZALCO CS se může pochlubit celou řadou pozitivních vlastností, které se projeví v podobě stability výnosu a vysoké kvality, mimo jiné se jedná o vysoký obsah NL, vysokou objemovou hmotnost a po zdravotní stránce o odolnost vůči fuzariózám.

POTRAVINÁŘSKÁ JAKOST E

Obsah NL: velmi vysoký (14-15 %).
Objemová hmotnost: vysoká (810 g/l).
Pádové číslo: stabilní, středně vysoké – vysoké (300 s).
Zelenyho test: vysoký (60 ml).
P/L: 0,7-1,4.
W: 345-420.
Řadí se mezi odrůdy s vysokým obsahem bílkovin (proteinů) v zrnu - Hi-Pro.

DOPORUČENÍ K PĚSTOVÁNÍ

Termín setí a výsevek: doporučujeme střední až pozdnější termín setí s výsevkem 4-5 MKS/ha.
•Regulace porostu: v intenzivních podmínkách doporučujeme zpevnit a zakrátit stéblo.