IZALCO CS

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

• EXCELENTNÍ POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA
• NÍZKÉ NÁROKY NA OŠETŘENÍ POROSTU
• VHODNÉ PRO POZDNÍ SETÍ

CHARAKTERISTIKA ODRŮDY

Ranost: velmi raná
Potravinářská jakost: odrůda dosahuje velmi vysoké potravinářské jakosti E s vysokou stabilitou parametrů potravinářské kvality
Výška porostu: střední - 92 cm (pro srovnání: Sofru - 80 cm)

"IZALCO CS je jednou z nejjakostnějších pšenic na trhu. K tomu má velmi dobrou odolnost vůči chorobám a odolnost suchu."

Odolnost porostu

Parametry potravinářské jakosti odrůdy Izalco CS

Obsah NL: velmi vysoký (14-15 % bílkovin)
Objemová hmotnost: vysoká 810 g/l
Pádové číslo: středně vysoké až vysoké (přes 300 s)
Zelenyho test: vysoký (60 ml)
P/L: 0,7-1,4.
W: 345-420.
Řadí se mezi odrůdy s vysokým obsahem bílkovin (proteinů) v zrnu i při velmi vysoké výnosové úrovni - Hi-Pro.

IZALCO CS dosahuje nadstandardních parametrů potravinářské jakosti zrna. Má stabilní „E“ kvalitu a je určena pro pěstitele a zpracovatele
s vysokými nároky na jakost zrna, zejména na obsah bílkovin. Odrůda IZALCO CS je plastická, velmi dobře si poradí s přísušky, pozdním setím nebo s vyšším
tlakem chorob. Lze ji vést i extenzivní agrotechnikou s jedním fungicidním ošetřením nebo i bez ošetření.

Jakost odrůdy IZALCO CS v extenzivní a intenzivní technologii

IZALCO CS patří k odrůdám s nejvyšší jakostí na českém trhu. Prokázalo to i v pokusu v Kroměříži (sklizeň 2022), kde jej bylo možné porovnat v konkurenci 119 odrůd pšenice ozimé. Dosáhlo čtvrtého nejvyššího obsahu dusíkatých látek v zrnu v intenzivní variantě pěstování (150 kg N + ošetření fungicidy i regulátory růstu) a osmého nejvyššího obsahu NL ve variantě extenzivní (bez fungicidu a pouze s 90 kg dusíkatého hnojení během vegetace).

IZALCO CS nabízí pěstitelům nejlepší možné parametry potravinářské kvality. Zdroj: kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2022, obilnářské listy 2/2023

Tvorba výnosu u odrůdy Izalco CS

Izalco CS nedoporučujeme přehušťovat, zejména v extenzivních podmínkách pěstování. Tvoří klasy s vyšším počtem zrn. Zrna mají vysokou HTZ. 

DOPORUČENÍ K PĚSTOVÁNÍ

Zařazení odrůdy Izalco CS do osevního postupu

Velmi dobře snáší setí po zrnové kukuřici, méně vhodné je setí po obilnině.

Ošetřování porostu proti houbovým chorobám a poléhání

Odrůda má velmi dobrou odolnost proti braničnatkám, rzi plevové a fuzáriím. Při vhodných podmínkách pro šíření chorob, se na porostu může objevit padlí, výjimečně také rez pšeničná. 

Ochranu proti poléhání doporučujeme pouze v intenzivnějších podmínkách. Kvůli ranosti odrůdy doporučujeme volit flexibilnější přípravky v nižších dávkách.

Termín setí a výsevek

Izalco CS se hodí velmi dobře pro střední až pozdní termíny setí, jelikož dokáže pracovat i s nižší hustotou klasů. Lze jej zařadit i po kukuřici. Naopak nedoporučujeme příliš časné termíny setí s ohledem na zachování přirozeně dobré mrazuvzdornosti. 

Výsevek je vhodné nastavit na cca 3,5 MKS/ha na konci září, 4 MKS/ha na začátku října a navyšovat až na 5 MKS/ha v druhé polovině října (v nížinách až do začátku listopadu). 

Nezaujalo Vás Izalco CS nebo nehledáte pšenici s tak elitní potravinářskou jakostí?

Podívejte se na SOFRU, pokud hledáte jednoznačně výkonnější odrůdu také odolnou suchu.
Zvažte také SOLINDO CS, pokud hledáte pozdnější a univerzálnější odrůdu s vysokou odolností proti fuzáriím a padlí.
Prohlédněte si SOCADE CS, pokud hledáte pozdnější odrůdu bez osin.