SOLINDO CS

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

• VYSOKÁ ODOLNOST CHOROBÁM
• PLASTICKÁ ODRŮDA VHODNÁ DO VŠECH TYPŮ PŮD
• VYSOKÝ OBSAH BÍLKOVIN 

CHARAKTERISTIKA ODRŮDY

Ranost: středně raná
Potravinářská jakost: odrůda je jakosti B, dosahuje však nadprůměrně vysokého obsahu bílkovin v zrnu  i při vysoké výnosové úrovni.
Výška porostu: střední - 92 cm (pro srovnání Sofru - 80 cm)

"Pro osinatou odrůdu SOLINDO CS je typická vysoká odolnost vůči chorobám. Má na vynikající úrovni odolnost vůči padlí a fuzáriím.  Zároveň je nadprůměrně odolná vůči poléhání  a její velmi příjemnou agronomickou charakteristiku doplňuje schopnost zvládat horší pozemky nebo pozdní setí, např. po zrnové kukuřici. "

Osinatá odrůda SOLINDO CS patří mezi velmi výkonné a zároveň plastické pšenice s vyrovnaným výnosem napříč všemi oblastmi v České republice. V suchých ročnících prokázala vynikající odolnost suchu a vysokým teplotám v závěru vegetace. 

Odolnost porostu

Parametry potravinářské jakosti

Obsah NL: středně vysoký.
Objemová hmotnost: středně vysoká.
Pádové číslo: vysoké.
Zelenyho test: středně vysoký.

Parametry potravinářské jakosti odpovídají celkovému hodnocení „B“,. Odrůda má však i při své vysoké výnosové úrovni nadstandardně vysoký obsah NL v zrnu. 

Tvorba výnosu u odrůdy SOLINDO CS

Ideální porost SOLINDO CS má střední hustotu klasů, střední počet zrn v klasu a velmi vysokou HTZ. Není proto účelné stanovovat příliš vysoké výsevky při časných termínech setí. Přehuštěné porosty mohou regulovat délku klasu nebo snižovat HTZ. 

SOLINDO CS dobře reaguje na případný stres v průběhu jarní vegetace. Velmi dobrý výnos dokáže udělat i při nižší hustotě klasů prostřednictvím navýšení HTZ. Tomu napomáhá i přirozeně zdravá listová plocha a zelené osiny až do samého závěru vegetace.

SOLINDO CS v  pokusech a v praxi

DOPORUČENÍ K PĚSTOVÁNÍ

Zařazení do osevního postupu

Díky velmi dobrému odnožování a výborné odolnosti vůči fuzáriím se hodí do osevního postupu po kukuřici, včetně zrnové. Při setí po obilnině doporučujeme ochranu vůči chorobám pat stébel. 

Ošetřování porostu

Při managementu ošetření porostu je dobré vycházet z odrůdových vlastností odrůdy, půdních a klimatických podmínek a aktuálního tlaku chorob. Solindo CS má velmi dobrou odolnost vůči padlí, rzím a fuzáriím. Díky tomu je využíváno i do technologie s jedním fungicidním ošetřením - na klas (nebo při nižším tlaku fuzárií a naopak silném tlaku listových chorob o něco časněji - na klas + praporec). Dodatečné ošetření doporučujeme při silném tlaku chorob (zejména je nutné hlídat braničnatky) nebo preventivně, při pěstování po obilnině.

Velmi dobrá odolnost vůči poléhání umožňuje používat nízké dávky regulátorů, výjimkou jsou typicky přehuštěné porosty, dobré vláhové podmínky a intenzivní podmínky pěstování s vysokou očekávanou výnosovou úrovní. 

Termín setí a výsevek odrůdy SOLINDO CS

SOLINDO CS má široké seťové okno. Lze s ním začínat setí ozimé pšenice, ale také s ním lze končit. Aktuálnímu termínu setí je potřeba přizpůsobit výsevek s vědomím dobré odnožovací schopnosti odrůdy SOLINDO CS. Při časnějších termínech setí (typicky druhá polovina září) lze volit dle podmínek výsevek pod 3 MKS/ha. Na konci agrotechnické lhůty (typicky konec října až začátek listopadu) je vhodné výsevek navýšit až na 4,5 MKS/ha a poté lze v jarním období dle aktuálního stavu a počtu odnoží ještě stimulovat odnožování potlačením apikální dominance.
 

Nezaujalo Vás SOLINDO CS?

Podívejte se na SOFRU, pokud hledáte ranější odrůdu ještě více odolnou suchu.
Prohlédněte si IZALCO CS, pokud hledáte odrůdu s vyšší jakostí.
Zvažte také SOCADE CS, pokud hledáte podobně zdravou odrůdu bez osin s vysokou výnosovou stabilitou a pozdnější zralostí.