SOLINDO CS

• VYSOKÁ ODOLNOST CHOROBÁM
• PLASTICKÁ ODRŮDA VHODNÁ DO VŠECH TYPŮ PŮD
• VYSOKÝ OBSAH BÍLKOVIN A VYSOKÁ OH

Osinatá odrůda SOLINDO CS patří mezi velmi výkonné a zároveň plastické pšenice s vyrovnaným výnosem napříč všemi oblastmi v České republice. SOLINDO CS má nadstandardní odolnost vůči chorobám, vyniká velmi dobrou odolností vůči padlí a rzím. V suchých ročnících prokázala tato raná odrůda vynikající odolnost suchu a vysokým teplotám v závěru vegetace. Kvalita odpovídá jakosti „B“, odrůda má však i při své vysoké výnosové úrovni nadstandardně vysoký obsah NL v zrnu.

SOLINDO CS se může pochlubit celou řadou pozitivních vlastností, které se projeví v podobě stability výnosu a kvality, mimo jiné se jedná o vysoký obsah NL, vysokou objemovou hmotnost a po zdravotní stránce o odolnost vůči fuzariózám.

SOLINDO V POKUSECH A PRAXI

POTRAVINÁŘSKÁ JAKOST B

Obsah NL: vysoký.
Objemová hmotnost: vysoká (800 g/l).
Pádové číslo: středně vysoké.
Zelenyho test: nízký-střední (40 ml).
SOLINDO CS patří mezi odrůdy s vysokým obsahem bílkovin (proteinů) v zrnu - Hi-Pro.

DOPORUČENÍ K PĚSTOVÁNÍ

Termín setí: SOLINDO CS je vhodné i pro pozdnější setí.
Výsevek: 3-3,5 MKS/ha.