SOLINDO CS nebrzdí choroby ani poléhání

June 12, 2024

Článek SOLINDO CS Thumbnail

Obsah článku (kliknutím přejdete na danou kapitolu):

SOLINDO CS je moderní středně raná a veskrze univerzální odrůda nabízející ucelený balíček zahrnující vysoký výnosový potenciál, excelentní odolnost vůči chorobám a poléhání, toleranci ke stresovým podmínkám a přizpůsobivost různým termínům setí.

Odrůda SOLINDO CS a její produktivita

Co umí SOLIDO CS skvěle?

Výnos v intenzivních i extenzivních podmínkách

Výnos stojí u odrůdy SOLINDO CS na prvním místě. Má vysoký výnosový potenciál, který vychází z její schopnosti přizpůsobit se rozmanitým podmínkám. 

Graf výnosu SOLINDO CS

Odrůda SOLINDO CS je nad průměrem pokusu při jakékoliv výnosové hladině. Zvládá tedy široké spektrum podmínek.

SOLINDO CS si efektivně si poradí se suchem, chladem nebo s tlakem chorob a k tomu výborně odolává poléhání. SOLINDO CS je také mimořádně stabilní odrůdou, k čemuž přispívá i vyvážené zastoupení jednotlivých výnosotvorných prvků na tvorbě výnosu umožňující porostu kompenzovat mezi jednotlivými výnosovými parametry v průběhu celé jarní vegetace. Díky tomu může pěstitel u porostu snadněji minimalizovat negativní důsledky stresu.

Výnosotvorné prvky SOLINDO CS

Zdravá listová plocha

Za dobrou výnosovou stabilitou stoji u odrůdy SOLINDO CS také nadprůměrná odolnost vůči chorobám. Odrůda se díky tomu dobře uplatní v podmínkách silného tlaku chorob nebo naopak v úsporné agrotechnice s nízkou až středně intenzivní úrovní fungicidní ochrany. Má výbornou odolnost proti rzi plevové a rzi pšeničné, velmi dobře se vyrovnává s tlakem padlí a septoriové skvrnitosti. V praxi se proto často pěstuje v systému jediného fungicidního ošetření na klas.

SOLINDO CS - odolnost chorobám

Odolnost vůči poléhání

Přirozeně vysokou odolnost vůči poléhání lze u náchylných odrůd stále obtížněji nahradit agrotechnickými zásahy. Na počátku sloupkování, tedy v době, kdy mají látky s regulačním efektem největší účinnost, nelze dávku regulátorů často dobře odhadnout a zároveň bývá jen velmi málo času, kdy lze regulátory vůbec aplikovat (nízké teploty, větrné počasí, apod.). U špatně zregulovaných porostů může představovat problém každá větší bouřka. Vyšší jistotu nabízejí odrůdy s vysokou přirozenou odolností vůči poléhání, u kterých se pěstitel může spolehnout primárně na samotnou odrůdu a regulací odolnost porostu ještě zvýšit dle intenzity nebo výnosové úrovně dané lokality.

 

SOLINDO CS a odolnost vůči chorobám

Osiny

Osiny představují výhodu zejména v zalesněných oblastech kde se často opakují škody od zvěře.

Co umí SOLIDO CS dobře?

Tolerance k různým termínům setí

SOLINDO CS lze vysévat od raných (polovina září) až po pozdní (druhá polovina října) termíny setí při nastavení adekvátního výsevku.  

Setí po kukuřici a odolnost vůči fuzariózám

Odrůda SOLINDO CS nabízí potřebný koktejl vlastností, aly ji bylo možné úspěšně pěstovat po zrnové kukuřici. Střední ranost, rychlý počáteční růst, schopnost kompenzovat nižší hustotu klasů navýšením HTZ a k tomu výbornou odolnost vůči fuzariózám. 

Překvapivá kvalita

Po agronomické stránce je odrůda vysoce komplexní. Pokud jde o její potravinářskou kvalitu, lze pohled zjednodušit jejím označením jakostí “B”. Bylo by to však nedůsledné. Většina parametrů je na úrovni “A” odrůd. SOLINDO CS dosahuje vysokého obsahu bílkovin a vysoké úrovně objemové hmotnosti. Navíc dokáže udržet vysoký obsah proteinů i při vysokém výnosu a odklonit se tak od běžně negativní závislosti mezi výnosem a obsahem bílkovin v zrnu. Na střední úrovni je pádové číslo a střední až nižší je hodnota sedimentačního Zelenyho testu.

Graf SOLINDO CS - objemová hmotnost
Graf SOLINDO CS - obsah bílkovin

Při vysoké úrovni výnosu dokáže SOLINDO CS udržet dobré hodnoty bílkovin a objemové hmotnosti.

Kdy je vhodné volit jinou odrůdu?

Vysoká potravinářská kvalita

Vyšší jistotu potravinářské kvality nabízí například odrůda IZALCO CS.

Teplé oblasti a extrémně suché oblasti

SOLINDO CS MÁ dobré predispozice pro pěstování v suchých oblastech, což potvrzuje i svými výsledky v naší robustní celoevropské pokusné síti zahrnující mimo jiné i lokality s problematickým vláhovým režimem a oblasti, kde je odolnost suchu důležitým kritériem pro volbu odrůdy (např. Maďarsko, Srbsko nebo Itálie). Přesto, do těch nejteplejších a nejsušších podmínek v ČR, se ještě jako vhodnější jeví odrůda SOFRU.

Vybraná doporučení K pěstování odrůdy SOLINDO CS

Setí

SOLINDO CS je vysoce plastická odrůda a lze ji pěstovat v různých půdních a klimatických podmínkách. Velkou univerzalitu nabízí také v případě různých termínů setí. Porost můžete zakládat od časných termínů (druhá polovina září), kdy je výhodné nastavit velmi nízký výsevek (pod 3 MKS/ha) až po pozdní nebo dokonce velmi pozdní termíny setí (druhá polovina října) s výsevkem zvýšeným nad 4 MKS/ha a v nevyhovujících podmínkách pro vzcházení rostlin až na 4,5 MKS/ha. Odrůdě SOLINDO CS vyhovuje nižší až střední hustota porostu.

Regulace a fungicidní ochrana

K regulaci porostu SOLINDO CS přistupujte střídmě, jelikož odrůda je přirozeně vysoce odolná vůči poléhání a nevyžaduje plné dávky regulátorů proti poléhání. Důkladnou regulaci vyžadují primárně porosty s vysokým výnosovým potenciálem, přehuštěné porosty nebo porosty v podmínkách vysokého tlaku stéblolamu.

SOLINDO CS poskytuje komplexní odolnost vůči listovým chorobám a dokáže tak delší dobu odolávat i vyššímu tlaku chorob. V extenzivnějších podmínkách nebo při menším infekčním tlaku lze SOLINDO CS vést úspornější technologií jednoho až dvou fungicidních ošetření, protože běžně nemívá zásadní problém s listovými chorobami a dobře odolává i klasovým fuzáriím. Pouze v některých ročnících a jen lokálně bylo zaznamenáno oslabení jinak velmi silné odolnosti SOLINDO CS vůči padlí, které bylo pravděpodobně dáno výskytem specifických ras této choroby. 

V intenzivnějších podmínkách se vyplatí ošetřovat proti klasovým chorobám a při silném infekčním tlaku také vůči braničnatkám.

Neváhejte se obrátit na naše regionální zástupce Lidea, kteří Vám pomohou najít distributora odrůdy SOLINDO CS ve Vaší oblasti

1. Pavel Malý, pavel.maly@lidea-seeds.com, +420 739 000 192
2. Ondřej Knetl, ondrej.knetl@lidea-seeds.com, +420 603 447 200
3. Ing. Zoja Fialová, zoja.fialova@lidea-seeds.com, +420 730 164 927
4. Ing. Ivona Axmanová, ivona.axmanova@lidea-seeds.com, +420 603 102 122
5. info.cz@lidea-seeds.com, +420 775 439 922

Katalog stahujte odkazem níže: