SOFRU A/B

Klíčové vlastnosti

  • OBLÍBENÁ KOMBINACE RANOSTI, VÝNOSU A OSIN
  • MIMOŘÁDNĚ STABILNÍ VÝSLEDKY
  • VYNIKÁ I V SUCHÝCH OBLASTECH

CHARAKTERISTIKA ODRŮDY

Ranost: velmi raná až raná
Potravinářská jakost: na rozhraní "A" a "B" odrůd, ve většině ročníků naplňuje parametry potravinářské jakosti
Výška porostu: nízká (80 cm)

"Velice oblíbená odrůda, u které je oceňována kombinace výnosu, ranosti, stresuodolnosti a osin."

Nejvíce oceňované přednosti u odrůdy SOFRU jsou výnos, ranost a odolnost vůči suchu v průběhu jarní vegetace. Za její dobrou schopností odolávat stresu stojí vyrovnaný podíl výnosotvorných prvků na tvorbě výnosu. Vyšší hustota klasů této odrůdě vyhovuje a pokud nastanou vhodné podmínky v závěru vegetace, výnos ještě podpoří počtem zrn v klase a vysokou HTZ. SOFRU nemá tendenci porosty nadmíru ředit při krátkodobém přísušku. Na druhou stranu jako raná až velmi raná odrůda občas vytváří méně odnoží v jarním období a je výhodné nastavovat vyšší výsevky, hlavně při pozdních termínech setí. Její ranost přináší i vysokou odolnost vůči stále častějšímu suchu a vysokým teplotám v závěru vegetace. Jedná se o nízkou pšenici odolnou vůči poléhání, přesto se v dobrých podmínkách a při pěstování po pšenici vyplatí regulovat výšku porostu a posílit stéblo. V běžném ročníku Sofru dobře odolává většině houbových chorob. Na přelomu dubna a května může být kvůli ranosti dříve napadána septoriovou skvrnitostí. Ošetření pat stébel nebo klasu je dobré zvažovat primárně po nevhodných předplodinách. 

Odolnost porostu

Parametry potravinářské jakosti

Obsah NL: středně vysoký - vysoký.
Objemová hmotnost: středně vysoká - vysoká.
Pádové číslo: středně vysoké.
Zelenyho test: středně vysoký.

Výsledky v pokusech i v praxi

Osvědčená a produktivní velmi raná „osinatka“ SOFRU má za sebou řadu skvělých výsledků. 

SOFRU díky svým vlastnostem získala vynikající umístění v mezinárodní soutěži pěstebních technologií v Kroměříži.

Výsledky SOFRU ze sklizně 2022.

Doporučení k pěstování

SOFRU výborně zvládá stres ze sucha. Daří se jí  ve všech pěstebních oblastech v ČR a výnosově vyniká také v lokalitách s nižším množstvím srážek.  Agronomové oceňují schopnosti této odrůdy v horších půdních podmínkách. V intenzivnější agrotechnice dosahuje pravidelně dobré potravinářské jakosti. Díky ranosti je ideální předplodinou pro řepku ozimou.

Porost SOFRU je vhodné vést na vyšší cílovou hustotu klasů, protože i při vyšší hustotě dokáže vytvořit velmi produktivní klasy s vysokým počtem zrn na klas. Pro setí ve středních až pozdějších termínech doporučujeme navýšit výsevek na 3,5-4,2 MKS/ha.

Tvorba výnosu

Husota klasů: střední až vysoká
Počet zrn v klasu: střední až vysoký
HTZ: vysoká

Nezaujalo Vás SOFRU?

Podívejte se na SOLINDO CS, pokud hledáte pozdnější odrůdu odolnější chorobám.
Prohlédněte si IZALCO CS, pokud hledáte odrůdu s vyšší jakostí.
Zvažte také SOCADE CS, pokud hledáte středně ranou až polopozdní zdravou odrůdu bez osin s vysokou výnosovou stabilitou.