Odrůda kukuřice ES MIDWAY

Základní charakteristika

  • vysoký výnos zrna s rychlým uvolňováním vody
  • vhodný i do sušších podmínek
  • díky vyššímu vzrůstu lze využít i pro siláž

Charakteristika pro sklizeň na zrno

Odolnost fuzariózám: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Odolnost sněti: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Rychlost uvolňování vody: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká

Agronomický profil

Habitus rostlin: vysoké vysoké rostliny se středně vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: zub
Suma teplot potřebná pro vlhkost zrna 32 %: 1790°
Registrace: EU
Rychlost počátečního vývoje: pomalá - střední - rychlá - velmi rychlá
Odolnost poléhání: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká


Odolnost suchu a zub s rychlým snižováním vlhkosti jsou hlavní přednosti velmi výnosného zrnového hybridu ES MIDWAY (FAO 280).

ES MIDWAY je působivý středně raný zrnový hybrid vhodný do suchých podmínek, který Vám zároveň přinese maximální rentabilitu. Spojuje vysoký výnos zrna s nízkou sklizňovou vlhkostí. Díky genetice Tropical Dent® je hybrid vybavený dobrou odolností vůči stresovým podmínkám a rychlým počátečním růstem.

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 78 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 85 tis. semen na hektar.