lidcover easy

Složení směsi:

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 8 kg/ha)
Jetel alexandrijský50136
Svazenka30135
Ředkev setá "japonská208
CELKEM100279

 

Směs má jednoduché, ale velmi hodnotné složení. Ve směsi dominuje svazenka a jetel alexandrijský, což zajišťuje dobrou pokryvnost povrchu půdy a příznivý vliv na půdní strukturu. Ředkev “japonská” mimořádně dobře rozrušuje utužené vrstvy půdy a připravuje půdu i pro hluboko kořenící následné plodiny. Nezanedbatelným přínosem směsi je i fixace vzdušného dusíku prostřednictvím jetele alexandrijského.
 

Doporučený výsevek: 7-8 kg/ha
Doporučený termín pro setí: začátek července - polovina záříDo osev
ního postupu: kukuřice, obilniny, slunečnice, řepa
Vhodné pro tituly DZES*: 5, 7b, 8
Vyhovuje podmínkám pro tituly AEKO*: meziplodiny pro zlepšení struktury půdy při navýšení výsevku alespoň na 17 kg/ha

*Pravidla jednotlivých titulů se mohou měnit, proto vždy kontrolujte možnosti využití směsi s aktuálním zněním pravidel pro dané tituly.