lidcover nitro

Složení směsi

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 18 kg/ha)
Svazenka766
Jetel inkarnát1466
Komonice bílá545
Vikev huňatá179
Vikev narbonská405
Pískavice řecké seno1720
CELKEM100211

 

Směs, která přináší pěstitelům řadu benefitů:

  1. Ušetříte za hnojiva a dokáže do půdy vnést velké množství dusíku díky kombinaci rostlinných druhů, které dusík efektivně zachycují díky snadno se vytvářejícím hlízkám na kořenech.
  2. Kombinace svazenky a pěti druhů bobovitých plodiny je velmi univerzální a vhodné do většiny osevních postupů.
  3. Svazenka, jetele i vikve rychle rostou, a to i v sušších podmínkách.
  4. Směs je atraktivní pro opylovače a jiný užitečný hmyz.
  5. Po vymrznutí směsi na pozemku zůstává vylepšená půdní struktura a dobře rozložitelná organická hmota.

Doporučený výsevek: 18-22 kg/ha
Doporučený termín pro setí: začátek července - začátek září
Do osevního postupu: řepka olejná, kukuřice, obilniny, slunečnice, řepa
Vhodné pro tituly DZES*: 5, 7b, 8
Vyhovuje podmínkám pro celofaremní ekoplatbu*: meziplodiny

*Pravidla jednotlivých titulů se mohou měnit, proto vždy kontrolujte možnosti využití směsi s aktuálním zněním pravidel pro dané tituly.

Směs NITRO 2.0 je velkým přínosem pro půdu a dokáže zafixovat významné množství dusíku, které zpřístupní následným plodinám.