Lidcover SOFT Thumbnail

Složení směsi:

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 18 kg/ha)
Svazenka2090
Hořčice bílá4854
Ředkev olejná3215

 

Rychle rostoucí směs kombinující svazenku, hořčici a ředkev. Využívá i krátké meziporostní období a dobře roste i v horších půdních a vláhových podmínkách. Zvládá vytvořit dostatek hmoty i při pozdnějších termínech setí (do poloviny září). Při ranějších termínech setí dosáhnete lepšího efektu na půdu a kvetoucí porost více prospěje užitečnému hmyzu. Na druhou stranu se bude velké množství starší rostlinná hmoty v půdě po zapravení  déle rozkládat. 

 Hlavní benefit této směsi vzniká pod povrhem půdy.  Kůlový kořen ředkve dobře doplňuje kořenový systém hořčice a svazenky, což má významný efekt na úpravu půdní struktury. 

Směs vymrzá, nejméně citlivé plodiny na mráz jsou svazenka a ředkev, ale i ty vymrzají i při mírnějším průběhu zimy. Díky nízkému výsevku je směs velmi kvalitním, ale zároveň levným řešením.

Doporučený výsevek: 7-8 kg/ha
Doporučený termín pro setí: polovina července - polovina září
Do osevního postupu: kukuřice, obilniny, slunečnice, řepa
Vhodné pro tituly DZES*: 5, 7b, 8
Vyhovuje podmínkám pro celofaremní ekoplatbu*: nektarodárný úhor, meziplodiny
Vhodné pro tituly AEKO*: meziplodiny pro zlepšení struktury půdy / meziplodiny proti utužení půdy pouze při navýšení výsevku alespoň na 25 kg/ha

*Pravidla jednotlivých titulů se mohou měnit, proto vždy kontrolujte možnosti využití směsi s aktuálním zněním pravidel pro dané tituly.