lidcover winter

Složení směsi:

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 45 kg/ha)
Oves hřebílkatý42106
Jetel inkarnát10110
Secale montanum (žito horské)3843
Vikev huňatá1013
CELKEM100272

 

Směs je tvořena plodinami, které se vyznačují rychlým růstem zejména nadzemní hmoty a zároveň rychle rostou i při relativně nízkých teplotách. Směs zajišťuje zelený pokryv přes celou zimu. Na jaře lze sít přímo do následné plodiny, např po ukončení jejího růstu herbicidem, nebo lze směs využít pro sklizeň biomasy. Plodiny ve směsi mají velmi extenzivní růst kořenů a zlepšující vliv na strukturu půdy. 

Doporučený výsevek: 35-45 kg/ha
Doporučený termín pro setí: polovina srpna - polovina října
Do osevního postupu: řepka, kukuřice, obilniny, slunečnice, řepa