LIDCOVER ZERO X

Složení směsi:

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 10 kg/ha)
Len2133
Svazenka19107
Mastňák habešský3088
Jetel alexandrijský30102
CELKEM100330

 

Směs kombinující jetel alexandrijský, mastňák habešský, svazenku a len je vhodná do všech osevních sledů. Jelikož neobsahuje brukvovité plodiny, je vynikajícím řešením do osevního postupu s řepkou olejnou. Plodiny zastoupené ve směsi mají velmi dobrý vliv na úpravu půdních vlastností. Nevysušují půdní profil a zanechávají na pozemku strukturní půdu obohacenou o kvalitní organickou hmotu. Rostlinné zbytky se dobře rozkládají. Při delší vegetaci fixuje jetel alexandrijský vzdušný dusík. Směs LIDCOVER ZERO X poskytuje mnoho benefitů pro následné plodiny i pro celý osevní postup. Velký přínos směs představuje i pro opylovače i užitečný hmyz. Lze ji vysévat v průběhu léta, protože obsahuje suchovzdorné a teplomilné plodiny, ale lze ji set i v pozdnějších termínech (až do počátku září). Směs snadno vymrzá, nejméně citlivá plodina na mráz je svazenka, ale i ta vymrzá i při mírnějším průběhu zimy. Díky nízkému výsevku je směs velmi kvalitním, ale zároveň ekonomickým řešením.

Doporučený výsevek: 7-10 kg/ha
Doporučený termín pro setí: polovina července - počátek září
Do osevního postupu: řepka olejná, kukuřice, obilniny, slunečnice, řepa
Vhodné pro tituly DZES*: 5, 7b, 8
Vyhovuje podmínkám pro celofaremní ekoplatbu*: nektarodárný úhor

*Pravidla jednotlivých titulů se mohou měnit, proto vždy kontrolujte možnosti využití směsi s aktuálním zněním pravidel pro dané tituly.

Směs ZERO X přináší rychlý růst biomasy i v méně příznivých podmínkách a přitom neobsahuje brukvovité plodiny a nezatěžuje osevní postupy s velkým zastoupením řepky.