lidsymbio vf+

Složení směsi:

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 20 kg/ha)
Vikev čočková5952
Pískavice řecké seno4052
Velmi raná řepka13
CELKEM100107

 

Doporučený výsevek: 15-20 kg/ha

Doprovodné plodiny jako nekonvenční zdroj dusíku

Směs obsahuje rychle rostoucí bobovité rostliny s dobrou fixací vzdušného dusíku prostřednictvím hlízkových bakterií. 


Vymrznutím doprovodných plodin se živiny zpřístupňují mineralizací pro řepku a následné plodiny (nejvíce v období března až dubna).
 


Většina živin je uvolněna včas a může být využita řepkou, menší část využije až následná plodina.

Ochrana a zúrodnění půdy

Zúrodnění půdy doprovodnými plodinami není pouze prostřednictvím dodaného dusíku. Důležité je i intenzivní prokořenění a prokypření půdy, z čehož profituje řepka po jejich vymrznutí.


Kořenový systém vikve díky symibiotickému vztahu s bakteriemi fixujícími dusík ze vzduchu dokáže půdu obohatit o dusík a zároveň prokypřuje půdní profil.

Omezení negativního vlivu škůdců

Přítomnost doprovodných plodiny v porostu řepky ovlivňuje chování škůdců několika efekty současně:

 • Rozrušení monokultury řepky zhoršuje orientaci škůdců zrakem
 • Repelentní účinek některých plodin mate čichové receptory a odpuzuje škůdce
 • Větší listová plocha zředí negativní účinek náletu a poskytne čas pro ochranu.
 • V jarním období pomáhá několik rostlin velmi raně kvetoucí řepky nalákat blýskáčky a redukovat škody na květenství hlavní odrůdy

Po vymrznutí uvolní místo řepce

Už při teplotě -4 °C směs VF+ vymrzá a během jara těží řepka z mineralizovaného dusíku a z půdy prokypřené kořeny doprovodných plodin.

Pěstební doporučení

 • Doprovodné plodiny lze zakládat společně s řepkou (ve směsi osiv) nebo samostatně, maximálně týden před setím řepky
 • Pro lepší rozvoj doprovodných plodin i řepky upřednostňujte začátek argotechnické lhůty
 • Vyvarujte se pozemků s vysokým tlakem dvouděložných časně vzcházejících plevelů
 • Orbu nebo hlubší kypření doporučujeme na polích s vysokým tlakem pozdněji vzcházejících plevelů (svízele, heřmánky,…), přímé setí na pozemky, kde převažují časně vzcházející plevele (kakosty)
 • Je možné používat graminicidy
 • Ochranu proti dvouděložným plevelům je potřeba provádět s ohledem na doprovodné plodiny
 • Při silném tlaku dvouděložných plevelů doporučujeme sníženou (nebo dělenou) dávku herbicidu, mohou se omezit pozitivní efekty doprovodných plodin