Sebevědomé silážní novinky

October 19, 2023

Špičkový výnos siláže na ÚKZÚZ

Lidea připravila pro nadcházející zásev silné portfolio kukuřice, v jehož čele jsou oblíbené silážní hybridy Friendli CS, Batisti CS a CS Kissmi. O své místo se však netrpělivě hlásí řada nadějných novinek, které s přesvědčivými výsledky dokončily registrační zkoušky na ÚKZÚZ a nic proto nebrání tomu, aby se pěstitelé o jejich výkonu přesvědčili přímo na svém vlastním poli. 
Za bližší představení stojí především trojice silážních hybridů: FIELDPLAYER, ES SKYTOWER a LID3620C. Každý z nich symbolizuje špičkovou výkonnost ve své ranostní skupině. 
 

FIELDPLAYER (FAO 240)

Přes svou ranost nabízí moderní hybrid FIELDPLAYER skvělý výkon. Genetika zaměřená na vysoký výnos dobře stravitelné hmoty s vyváženými kvalitativními parametry zajistí krmivo i pro náročnější dojná stáda. Agronomům hybrid udělá radost jistotou, se kterou zvládá méně úrodné půdy a poradí si také se suchem. Na jaře zase potěší rychlým a bezproblémovým počátečním růstem. Nejvíce radosti přinese FIELDPLAYER při sklizni. Za prvé výnosem, jelikož ve své ranostní skupině patří hybrid aktuálně k nejvýkonnější genetice. Za druhé nadstandardně silným Stay Green efektem, který zajistí delší okno pro sklizeň siláže s ideálními kvalitativními parametry. A za třetí samotnou kvalitou siláže. Bohaté olistění vede k výborné stravitelnosti vlákniny i celé organické hmoty a celkově k vyrovnanému kvalitativnímu profilu siláže.

Graf 1: FIELDPLAYER je jeden z nejvýnosnějších hybridů velmi raného sortimentu (ÚKZÚZ 2020-2021).

ES SKYTOWER (FAO 270)

Neobyčejný hybrid, který poutá zaslouženou pozornost na každém polním dni. Hned na první pohled osloví každého svou impozantní výškou a pokud jej prozkoumáte blíže, neunikne Vám, že rostliny jsou skvěle olistěné a hybrid celkově působí bujným dojmem. Slova uznání, které pěstitelé vyjadřují směrem k hybridu, logicky doprovází dotazy na jeho výnos. Tady instinkt nikoho nešálí a pokud pěstitelům při pohledu na hybrid ES SKYTOWER naskočí jako první představa až povrch naplněné silážní jámy, nemýlí se. Hybrid splní přesně to, co slibuje svým habitem. Potvrzují to výsledky pokusů i první reference z praxe. 

Obr 1: ES SKYTOWER svým impozantním habitem přitahuje mnoho pozornosti.

Silážní hmota z hybridu prokazuje velmi dobré parametry stravitelnosti vlákniny. Na druhou stranu lze u takto výnosného hybridu očekávat nižší podíl zrna v siláži. Obsah škrobu lze efektivně zvýšit nastavením nižšího výsevního množství, při kterém rostliny dostanou pro tvorbu palic více prostoru, živin i vody. Doporučit lze také silážování společně s hybridem fungujícím jako donor škrobu (CS Kissmi nebo Stromboli CS). Hybrid je skvělou volbou pro pěstitele, jejichž hlavní prioritou je výnos silážní hmoty využitelné pro krmení, bioplynovou stanici nebo na prodej.

Graf 2: Nejlepší výnos a nejvyšší rostliny. Dvě přednosti, které nabízí ES SKYTOWER (ÚKZÚZ 2019-2020). 

LID3620C (FAO 300)

Výnosový král středně raného silážního sortimentu, který ve své genetice nese velmi povedený mix špičkového výnosu, vysokého podílu širokých listů zvyšujících stravitelnost siláže a solidního obsahu škrobu. Nabízí jednu z nejlepších výtěžností energie (NEL) z hektaru kukuřice v dané ranosti (ÚKZÚZ 2021-2022, středně raný sortiment). Tato charakteristika dělá z LID3620C univerzální hybrid vhodný pro výživu mléčného skotu. Jeho příjemné agronomické vlastnosti dokresluje rychlý počáteční růst a vysoká odolnost vůči poléhání.

Graf 3: LID3620C kraluje svým výnosem středně ranému sortimentu a k tomu nabízí i vyrovnané kvalitativní parametry (ÚKZÚZ 2021-2022).

Všechny tři hybridy patří k nejmodernější silážní genetice, která je aktuálně na trhu. Výběr je závislý na požadavcích a preferencích každého pěstitele. Pro každou z představených novinek ale platí, že dokáže naplno využít podmínky, které jim pěstitelé přichystají.