Vysoký výnos zrna a nižší náklady na sušení

October 30, 2023

Clanek zrnove hybridy Tropical Dent

Zrnová kukuřice je jedna z nejdůležitějších plodin na světě. U nás má relativně stabilní plochu kolem 80.000 ha. V posledních čtyřech letech průměrný výnos u českých farmářů dokonce třikrát převýšil 8 t/ha (ČSÚ, 2018-2022), přesto jsou pěstitelé pod tlakem kolísavých výkupních cen a vysokých nákladů na energii potřebnou k sušení zrna.

Šlechtitelský program Lidea dlouhodobě cílí na výnos zrna, snadné uvolňování vody ze zrna a nízkou sklizňovou vlhkost. Zaměřuje se také na výnosovou stabilitu v suchu s vědomím, že teplejší oblasti vhodné pro zrnovou kukuřici jsou zároveň často ohroženy suchem.

Tropical Dent®

Díky intenzivní a pečlivé práci se našim šlechtitelům podařilo identifikovat výjimečný genetický zdroj zrnové kukuřice, který nese označení Tropical Dent®. Tato genetika je typická vysokými a stabilními výnosy zrna. Pro hybridy Tropical Dent® je rovněž charakteristické rychlé uvolňováním vody ze zrna a bujný počáteční růst. Kombinují tedy výkon a vlastnosti špičkových zrnových hybridů s výhodami typickými pro odolné silážní kukuřice. Svou výkonnost prokazuje tato genetika napříč evropskými pokusy, včetně registračních pokusů na ÚKZÚZ.

ES SUBMARINE (230)

Jedním z nejnovějších hybridů v zrnovém sortimentu Tropical Dent® je velmi raný ES Submarine. Při své ranosti se jedná opravdu o pozoruhodný materiál, který cílí na dobrou ekonomiku pěstování zrnové kukuřice i v chladnějších oblastech řepařské nebo bramborářské výrobní oblasti. Během registračního zkoušení v ČR na ÚKZÚZ zaujal špičkovým výnosem a nízkou sklizňovou vlhkostí, tedy přesně těmi parametry, které oslovují pěstitele potýkající se s vysokými náklady na sušení kukuřičného zrna. ES Submarine poskytuje všechny výše zmíněné výhody genetiky Tropical Dent®, navíc se může pochlubit velmi dobrým dozrněním palic a nízkým napadením fuzariózami (ÚKZÚZ 2020-2021).

ES Submarine zrnový hybrid

Obr. 1: ES Submarine (230) nabízí vysoký výnos, zrno typu zub s nízkou sklizňovou vlhkostí a další výhody genetiky Tropical Dent®.

Graf výnosu ES Submarine

 Graf 1: ES Submarine na ÚKZÚZ 2020-2021. V modelovém příkladu při ceně sušení 90 Kč / tunoprocento a ceně komodity 5000 Kč/t nabízí ES Submarine nejlepší hektarové tržby z testovaného sortimentu.

V modelovém příkladu při ceně sušení 90 Kč / tunoprocento a ceně komodity 5000 Kč/t nabízí ES Submarine nejlepší hektarové tržby z testovaného sortimentu.

LID4040C (300)

LID4040C zrnový hybrid

Obr. 2: LID4040C je vysoce stabilní a výnosný zrnový hybrid.

Čerstvou registraci z roku 2023 na ÚKZÚZ si připsal neméně zajímavý přírůstek do rodiny Tropical Dent®. Středně raný zrnový hybrid LID4040C nezapře své geny. Patří k nejvýnosnějším kukuřicím ve své ranostní skupině a je vybaven stresuodolností a rychlým počátečním růstem. Dá se považovat za jednu z nejspolehlivějších zrnových odrůdy v naší celoevropské pokusné síti a funguje dobře ve vlhčích i v suchých podmínkách. Výborné výsledky v České republice na ÚKZÚZ potvrzují vysokou kvalitu tohoto hybridu.

 

Graf výnosu LID4040C

Graf 2: Středně raný zrnový hybrid LID4040C patří k výnosově nejspolehlivějším hybridům naší pokusné sítě. Poradí si s různými podmínkami napříč Evropou a skvěle si poradil i během registračních zkoušek na ÚKZÚZ 2021-2022.