Článek: Kukuřice s přesvědčivými výsledky v české registraci

November 28, 2022

ES Skytower

LIDEA disponuje rozsáhlou pokusnou sítí, kde dopodrobna testuje své odrůdy a prověřuje jejich užitné vlastnosti v řadě evropských zemí. V rámci těchto pokusů jsou ověřovány vlastnosti hybridů v různých klimatických a půdních podmínkách, sledují se výnosové i kvalitativní parametry testovaných hybridů. Zároveň se však LIDEA řadí mezi nejaktivnější šlechtitele, pokud jde o registrování hybridů kukuřice v ČR na ÚKZÚZ. Důkladné prověření vlastností odrůdy v českých podmínkách je dalším ukazatelem pro pěstitele, že na svá pole dostávají odrůdu bez náznaku pochybnosti o jejím výkonu v našich půdně-klimatických podmínkách.

Jen v letošním roce LIDEA registrovala sedm hybridů kukuřice s velmi dobrými užitnými hodnotami. Některé hybridy budou dostupné již v letošním roce. Příkladem je hybrid ES SUBMARINE, číslo FAO 230, který zanechal výraznou stopu ve velmi raném zrnovém sortimentu s výnosem zrna 104,9 % na kontrolní odrůdy při velmi nízké vlhkosti zrna. Že se jedná o velmi dobrou ranou zrnovou odrůdu podtrhla také vysoká odolnost vůči fuzariózám palic (ÚKZÚZ 2020-2021, velmi raný zrnový sortiment).

Obr. 1: ES SUBMARINE je velmi raný hybrid (FAO 230) s vynikajícím výnosem zrna a s rychlým uvolňováním vody.

Také mezi silážními hybridy měla LIDEA na ÚKZÚZ silné zastoupení. Ve velmi raném silážním sortimentu svoji výkonnost prokázal hybrid FIELDPLAYER, číslo FAO 240, který je po dvou letech registračních zkoušek druhý nejvýnosnější testovaný materiál s výnosem celkové suché hmoty 106,3 % na kontrolní odrůdy. Nadprůměrně byl také hodnocen stay green hybridu a v rámci zkoušených odrůd se z průměru vymykal i výškou porostu (ÚKZÚZ 2020-2021, velmi raný silážní sortiment).

Obr.2: Hybrid ES Skytower (FAO 270) se střetává s velkým zájmem pěstitelů u nás i v sousedním Německu, kde jeho popularita roste i díky takovýmto porostům.

O rok dříve se výrazným výsledkem na ÚKZÚZ zařadil mezi nejvýkonnější materiály v ČR hybrid ES SKYTOWER, číslo FAO 270. Ve středně raném sortimentu kukuřice na siláž byl jednoznačně nejvýkonnějším hybridem při porovnání výnosu v suché i zelené hmotě. Průměrný výnos zelené hmoty byl 74,11 t/ha, což představovalo 109,8 % na kontrolní odrůdy. I přesto, že ES Skytower nepatří krmnou kvalitou siláže mezi špičku, díky vysokému výnosu silážní hmoty vyprodukuje nejvíce energie z hektaru ze všech testovaných hybridů (ÚKZÚZ 2019-2020, středně raný silážní sortiment).

Graf1: ES Skytower výnosově překonal jak kontrolní hybridy tak všechny ostatní testované materiály ve zkouškách užitné hodnoty na ÚKZÚZ ve středně raném silážním sortimentu 2019-2020, kontrolní odrůdy jsou označeny červeně.

Mnoho hybridů LIDEA bylo registrováno v ČR také v roce 2020, nejvýraznější z nich byl ve středně raném sortimentu hybrid MOTIVI CS, číslo FAO 310, který zaujal nejen po stránce výnosu zelené i suché hmoty, ale také odolností vůči chladu a suchu. V aktivním přístupu k registraci odrůd budeme pokračovat a těšíme se na další úspěšné hybridy, které přispějí svými užitnými vlastnostmi k lepší ekonomice pěstování kukuřice v ČR.

Obr. 3: MOTIVI CS (FAO 310) poskytuje velmi stabilní výnosy silážní hmoty a dobrou odolnost suchu.