BOOST&GO kukuřice

BOOST&GO je inovativní řešení LIDEA pro podporu růstu rostlin v počátečních fázích růstu formou speciálního moření. U kukuřice je zaměřené na podporu vzcházení a vyšší odolnost stresu v tomto období.  

Co je BOOST&GO?

  • ošetření osiva nad rámec standardních účinných látek
  • řešení je adaptováno jednotlivým plodinám přesně podle jejich potřeb
  • podporuje rostliny na počátku růstu
  • podporuje genetický potenciál odrůd

Jak podporuje BOOST&GO kukuřici?

Složení mořidla BOOST&GO pro kukuřici se zaměřuje na zlepšení vzcházení, podporu růstu kořene i nadzemní hmoty prostřednictvím doplnění potřebných živin. Aktivátoru rostlinného metabolismu zároveň podporuje růst biomasy. Cílem je lépe založený porost, který dobře přijímá živiny a naplno využívá svůj genetický potenciál.

Lepší počáteční růst

Kukuřice lépe vzchází a již ve fázi tří listů má až o 9 % více biomasy. 

  • Porost je vitálnější a vykazuje vyšší fotosyntetickou aktivitu (měřeno indexem NDVI).
  • Díky rychlému startu dobře odolává stresu.
  • Cílem je vyšší výnos hmoty (zrna) z hektaru.